Thiết bị văn phòng

Phân vùng

Phân vùng

Bô dẫy bình phong 2.5cm, ngoài sự kết cấu đẹp mắt kiên cố ra, nhu cầu tổ hợp biến hóa linh hoạt, tạo ra giá trị vô tận trong không có hạn, thể hiện đầy đủ trí tuệ khoa học kỹ thuật kết tinh mang tính con người .

Phân vùng
2.5cm Vách ngăn