Xưởng tại Philippin

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG FURNITURE

Thành phố Dayi

Taguig City là một thành phố nằm trong thủ phủ Manila , một trung tâm dân cư, kinh doanh và công nghiệp quan trọng. Trong những năm gần đây, "C-5 đường cao tốc xây dựng" và "kế hoạch thống nhất Harbour City" là Taguig thúc đẩy hơn nữa tăng cường sức cạnh tranh của các mục tiêu chính sách của thành phố; với Ngân hàng Thế giới dưới công bố danh sách một cách dễ dàng quốc gia kinh doanh trong Xếp hạng đầu tiên ở Philippines.

Thành phố Dayi

Taguig City là một thành phố nằm trong thủ phủ Manila , một trung tâm dân cư, kinh doanh và công nghiệp quan trọng. Trong những năm gần đây, "C-5 đường cao tốc xây dựng" và "kế hoạch thống nhất Harbour City" là Taguig thúc đẩy hơn nữa tăng cường sức cạnh tranh của các mục tiêu chính sách của thành phố; với Ngân hàng Thế giới dưới công bố danh sách một cách dễ dàng quốc gia kinh doanh trong Xếp hạng đầu tiên ở Philippines.

Torn Yang Phils. Inc.

Torn Yang Philippines, được thành lập năm 1997, là nhà tiên phong trong sản xuất đồ nội thất văn phòng tại Philippines. Chúng tôi sở hữu đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn đã đạt được và mài giũa qua nhiều năm để đảm bảo với khách hàng sự bảo đảm về chuyên môn và khéo léo trong sản xuất và chất lượng đồ nội thất văn phòng. Đi xa hơn các sản phẩm chỉ phục vụ bằng cách cung cấp cho khách hàng những lời khuyên và hỗ trợ kỹ thuật có giá trị trên các sản phẩm và ứng dụng khác nhau. Khi chúng tôi khẳng định cam kết với khách hàng, chúng tôi gắn con dấu xuất sắc trong mọi sản phẩm mà chúng tôi phục vụ.