Thiết bị văn phòng

Hệ tường

Hệ tường

Bộ dẫy ngăn phòng cao miếng vuông, tính toán đầy đủ đến việc làm sao cho người sử dụng càng thoải mái、thuận tiện, để có thể thả sức phát huy khả năng trong công việc, không những nâng cao hiệu suất của lợi khí, thiết kế tinh tế ân cần, mang lại sự sáng tạo và sức sống vô hạn cho sản phẩm, trong không gian làm việc có hạn、tạo ra chức năng vô hạn của cuộc sống; trong sự tổ hợp biến hóa linh hoạt, có thể đáp ứng được nhu cầu đầy đủ về hình thái của các doanh nghiệp, để cho bạn có sự tự do tự tại tràn trềtrong thế giới văn phòng.

Hệ tường
6cm Hệ tường