NĂNG LỰC CỐT LÕI

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG FURNITURE

Chính sách kinh doanh

Được chứng nhận với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002

Để đảm bảo chất lượng sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn của khách hàng trên toàn thế giới, và để tăng sự hài lòng của khách hàng, hệ thống quản lý chất lượng của công ty được chứng nhận ISO 9002. Và, chúng tôi là doanh nghiệp được chỉ định chính sách bảo vệ môi trường xanh.

Áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 để phù hợp với toàn thế giới

Để đảm bảo đảm bảo chất lượng vận chuyển sản phẩm ở mọi khía cạnh, chúng tôi liên tục sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc tế, chúng tôi sử dụng các công cụ đo lường chất lượng cao để củng cố toàn bộ quá trình kiểm soát.